การจัด "อบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร" ครั้ง ที่ 23 ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด วันที่ 23 กรกฏาคม 2560 ในการจัดอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆ เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร เเน่นอนว่าเนื้อหาการอบรมยังคงอัดเเน่นไปด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP เพื่อการนำไปใช้งานจริงในองค์กร หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งในการรับเข้าการอบรมครั้งถัดไปได้ที่ ลงทะเบียนอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร เลยค่ะ


 • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

 • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

 • ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน Line เพื่อใช้งานระบบ Support อบรมการนำ...

 • ฝั่งของหน้าเว็บ Odoo Online จะเป็นการนำข้อมูลไปใช้งานหน้าเว็บไซต์

 • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

 • มีการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมถามคำถามหรือข้อสงสัย

 • พูดถึงเรื่องหน้าของ Odoo 10

 • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

 • แนะนำเนื้อหา การอบรม และภาพรวมการทำงานของ Odoo 10

 • พูดถึงเรื่องหน้าของ Odoo 10

 • มีการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมถามคำถามหรือข้อสงสัย

 • ตั้งค่าหน้าเว็บ สร้างหน้าเว็บเพิ่ม ตกแต่งหน้าเว็บ

 • ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

 • ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

 • ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

 • ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

 • ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนใช้งานเว็บซัพพอร์ตด้วยไลน์