พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB ของ Labrador Thailand
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ตัวอย่างการพัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB ของ Labrador Thailand

รายละเอียดการพัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB

- http://www.labrador-thailand.com/webboard/

- พัฒนาและปรับแต่ง Template ตามความต้องการของลูกค้า

- พัฒนาโมดูลเสริมลงในบอร์ด phpBB 

เช่น Extension อัพโหลด VDO ผ่านเว็บบอร์ด

 

พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB