สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

พัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาฟิสิกส์  

ระบบโครงสร้าง 2 ภาษา
ระบบโครงสร้าง 2 ภาษา

 

 • โครงสร้าง สำหรับเว็บ 2 ภาษา
  ตัวระบบเว็บไซต์รองรับ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  ระบบจัดการหลังบ้าย
  ระบบจัดการหลังบ้าย

 • โครงจัดการข้อมูลหลังบ้าน
  พัฒนาและจัดโครงสร้างรูปแบบ โดยใช้ Joomla ที่สามารถตกแต่งได้อย่างอิสระ  ระบบคลังภาพและวิดิโอ
  ระบบคลังภาพและวิดิโอ

 • ระบบ ภาพ และ วีดีโอ & คลังภาพและวีดีโอ
  พัฒนาระบบการจัดวาง แสดงผลทั้งภาพอัลบั้มและวิดิโอนำเสนอ ที่สามารถเลือกใช้ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมจัดเก็บข้อมูลไว้บนหลังบ้าน