ระบบบริหารจัดการโครงการของ RTP (Management information system (MIS) for Right To Play)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พัฒนาเว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการโครงการของ RTP (Management information system (MIS) for Right To Play)

  • จัดข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในองค์กร
  • จัดการข้อมูลรายงานกิจกรรม
  • จัดการงบประมาณในการจัดกิจกรรม
  • จัดการเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการ
  • จัดการข้อมูลการกำหนดกรอบของโครงการ
  • ทำ Template เว็บไซต์
  • พัฒนาบน PHP+Mysql

 

 

 

 

บริการพัฒนา Joomla Extension