ระบบบริหารจัดการโครงการของ RTP (Management information system (MIS) for Right To Play)
ระบบบริหารจัดการโครงการของ RTP (Management information system (MIS) for Right To Play)
ระบบบริหารจัดการโครงการของ RTP (Management information system (MIS) for Right To Play)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พัฒนาเว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการโครงการของ RTP (Management information system (MIS) for Right To Play)

  • จัดข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในองค์กร
  • จัดการข้อมูลรายงานกิจกรรม
  • จัดการงบประมาณในการจัดกิจกรรม
  • จัดการเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการ
  • จัดการข้อมูลการกำหนดกรอบของโครงการ
  • ทำ Template เว็บไซต์
  • พัฒนาบน PHP+Mysql

 

 

 

 

บริการพัฒนา Joomla Extension