ระบบฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พัฒนาเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • ระบบ Import ไฟล์ xls, xlsx เข้าระบบฐานข้อมูล มีการตรวจสอบข้อมูลก่อน และรองรับไฟล์ขนาดใหญ่
  • ระบบรายงานแสดงข้อมูลเป็นกราฟได้หลายรูปแบบ
  • คำนวณข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ และสามารถกรองข้อมูลตามจังหวัด ตำบล หมู่บ้าน
  • ระบบ logs เก็บข้อมูลการนำเข้าเพื่อแจ้งเวลาระบบทำงานเข้าผิดพลาด
  • พัฒนาโดย Joomla Framework

 

 

บริการพัฒนา Joomla Extension