ระบบบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ระบบบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ระบบบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พัฒนาเว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

  • ระบบบันทึกข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนจากหน่วยงานทั้งหมดของกรมชลประมาณลงฐานข้อมูล
  • ระบบคำนวณข้อมูลเงินทุนหมุนเวียน และออกรายงาน
  • พัฒนาโดย Joomla Framework 

 

 

บริการพัฒนา Joomla Extension