ระบบการส่งประวัติการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พัฒนาเว็บไซต์ ระบบการส่งประวัติการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่ Datacenter กรมสุขภาพจิต (รับงานต่อจากบ.อื่น)

  • ระบบ Import ไฟล์ .txt เข้า ระบบฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ จุดเด่นโปรแกรม validate ข้อมูลได้ตาม user ต้องการ กำหนดได้เองลงในระบบ
  • ระบบ logs เก็บข้อมูลการนำเข้าเพื่อแจ้ง หน่วยงานที่ส่งข้อมูลเข้ามาเมื่อระบบนำเข้าผิดพลาด
  • ระบบออกรายการข้อมูลที่นำเข้า
  • พัฒนาโดย Joomla Framework ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2008 ใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 เป็นระบบที่ทางานด้านหน้าเว็บ (Frontend)

 

 

บริการพัฒนา Joomla Extension