ระบบบริหารความเสี่ยง
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พัฒนาเว็บไซต์ ระบบบริหารความเสี่ยงของ กรมสุขภาพจิต

(รับงานต่อจากบ.อื่น)

  • ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัย
  • ระบบฟืนฟูและเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในภาวะวิกฤต
  • ระบบติดตามผลการเยียวยาผู้ป่วย
  • พัฒนาโดย Joomla Framework ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2008 ใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 เป็นระบบที่ทางานด้านหน้าเว็บ (Frontend)

 

 

บริการพัฒนา Joomla Extension