บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พัฒนาเว็บไซต์  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  • พัฒนาโปรแกรม ด้วย Joomla 1.5 Framework
  • ติดตั้ง Web Server พร้อมทั้งดูแล 
  • พัฒนาระบบบริหารกำลังอัตราสาธารณูสาขา
  • พัฒนาระบบบอร์ดวาระการประชุมปัญหาและระบบหาข้อผิดพลาดในการทำงาน
  • พัฒนาระบบติดตามผลและแจ้งปัญหาต่างๆ มาที่ยังสำนักงานใหญ่

 

สถานะ: ไม่ Active

 

บริการพัฒนา Joomla Extension