บริษัท พี.อาร์.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย จำกัด
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
บริษัท พี.อาร์.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย จำกัด

บริษัท พี.อาร์.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย จำกัด

บริษัท พี.อาร์.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อขายตู้แช่ และอุปกรณ์เกี่ยวกับตู้แช่ทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด Customize ระบบ ERP ในส่วนของการปรับระบบนับสต็อค รายงานสต็อค และอื่น ๆ

 

บริการพัฒนาโมดูล OpenERP   บริการติดตั้งระบบ OpenERP   บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo