บริษัท ฟ่านด๋า ฟิตติ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

บริษัทการผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้งานทั่วไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตข้อต่อ

ระบบ OpenERP ที่พัฒนาให้ บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

- ระบบการจัดซื้อ 

- ระบบการขาย 

- ระบบบัญชี

- ระบบการผลิต

- ระบบคลังสินค้า

 

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo