บริษัท บุญนำพา (ประเทศไทย) จำกัด
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เป็นระบบที่พัฒนาตามการใช้งานภายในสำหรับงานบริการงานบุญ
ฝ่าย sale (เซลล์) มีการติดต่อรับข้อมูลงานบุญต่างๆจากลูกค้า จึงมีการสร้างระบบ sale (เซลล์) เพื่อบันทึกข้อมูลและบันทึก contact (คอนแท็ค) ผู้ติดต่อภายในบริษัทลูกค้าได้ เช่น ทางบริษัทติดต่อประสานงานกับคุณปลา ก็สามารถเพิ่มข้อมูลของคุณปลา อีเมล หรือโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกับคุณปลาได้ นอกจากนี้ทางฝ่ายขายจะต้องมีการวิเคราะห์งานขายเพื่อเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร โดยระบบสามารถ import (อิมพอร์ท) ข้อมูลการขายในปีก่อนๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์การขาย และ export (เอ็คพอร์ท) เป็นรายงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ทางฝ่ายขายสามารถระบุวันจองและการเตรียมเอกสารในการลงพื้นที่สำหรับการจัดงาน โดยระบบสามารถจองวันเวลาในการให้บริการ และสถานที่ในการจัดงาน นอกจากนี้ระบบสามารถ print (พริ้นท์) ใบการให้บริการให้กับทีมในองค์กร เพื่อให้ทีมที่ออกพื้นที่ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบตามรายละเอียดตามใบ print (พริ้นท์) ได้ เช่น มีอุปกรณ์อะไรที่ต้องนำไปใช้ในบริเวณงานบ้าง คนในทีมก็ต้องตรวจอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบ ถ้าไม่ครบต้องแจ้งแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทางฝ่ายบัญชี มีกระบวนการทั่วไป คือ มีการแจ้งหนี้ การรับชำระเงิน การจัดซื้อต่างๆ การจ่ายชำระเงิน รวมไปถึงการออกเอกสารต่างๆ ให้กับลูกค้าและบุคคลภายนอก ระบบ accounting (แอคเคาท์ติ้ง) สามารถออกใบแจ้งหนี้ผ่านใบเสนอราคาได้ การมัดจำเงินล่วงหน้า ระบบสามารถทำได้ทั้งแบบเงินมัดจำแบบเปอร์เซ็นต์ และแบบระบุยอดเงินบาท รวมถึงการลดราคาหรือให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ ระบบสามารถทำได้หลายวิธี เช่น วิธีส่วนลดแบบรายบรรทัด คือ ส่วนลดที่หักในราคาสินค้าทันที, วิธีส่วนลดแบบลดท้ายบิล คือ ส่วนลดที่หักจากยอดทั้งหมดที่ทำรายการ เป็นต้น นอกจากนี้ระบบสามารถออกใบกำกับภาษีหลังจากที่มีการจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าได้ หรือการทำรายการรับชำระเงินและใบเสร็จส่วนที่เหลือได้ และสามารถระบุสถานที่จัดงานแยกกับข้อมูลที่จะส่งออกใบกำกับภาษีได้ ระบบการจัดซื้อวัตถุดิบที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายแม่ครัวซึ่งจะจำแนกรายการวัตถุดิบเป็นรายการ

ทางคลังสินค้า มีการจัดซื้อสินค้ากับผู้จำหน่ายรายใหญ่และรายย่อย แบบเป็นแพ็ค กล่อง มาจัดเป็นชุดๆ และมีการจัดซื้ออาหารสดสำหรับทำอาหาร เพื่อเตรียมพร้อมในงานบริการงานบุญ ระบบ warehouse (แวร์เฮาส์) ที่เก็บข้อมูลในส่วนของการเตรียมสินค้า การบันทึกข้อมูลสินค้าสามารถบันทึกสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน การจัดเตรียมสินค้าด้วยการซื้อสินค้าแพ็คใหญ่แล้วนำมาจัดเป็นชุดๆ หรือ ระบบตั้งค่าหน่วยนับสินค้า เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลสินค้าผ่านเมนู Manufacturing Orders (แมนูแฟเทอริ่ง ออเดอร์) โดยจะแยกสินค้าสำหรับซื้อ สินค้าสำหรับขาย และสินค้าที่เป็น set (เซท) เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน ทั้งนี้มีระบบการผูกจำหน่ายแต่ละรายกับการจัดซื้อสินค้าย่อยๆ เพื่อลดต้นทุนสินค้าและรักษาคุณภาพสินค้า

ในการใช้งานภายในระบบ สามารถปรับเปลี่ยนภาษาได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในส่วนของ user (ยูเซอร์) สามารถสร้างได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบแต่ละแผนกในระดับการเข้าถึงข้อมูลที่ต่างกัน