บริษัท เรสเปค จำกัด
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

odoo 

  บริษัท เรสเปค จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาแรงงาน รับจ้างส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำงาน

ระบบ odoo ที่พัฒนาให้  บริษัท เรสเปค จำกัด

ติดตั้งระบบ Odoo9

 • ทำตัว import ข้อมูลจากไฟล์ระบบ แสกนนิ้ว
 • ระบบบันทึกวันลา
 • จัดการข้อมูลประเภทการลา
 • จัดการข้อมูลแผนก (Depart)
 • จัดการข้อมูล Nationality
 • จัดการ factory , Section 
 • รายงานตามเอกสารต่าง ๆ

รายงาน Operator

 • สามารถแยกดูเฉพาะโรงงานได้
 • สามารถเลือกพิมพ์รายงาน รวมชั่วโมงปกติ รวมชั่วโมงโอที
 • สามารถเลืือกพิมพ์รายงานชั่วโมงปกติได้
 • สามารถเลืือกพิมพ์รายงานชั่วโมงโอที

รายงาน Time

 • สามารถส่งออกเป็น Excel ได้ 
 • แยกดูเป็นโรงงานได้
 • แยกดูเป็นแผนกได้

รายงาน Attendance

 • สามารถส่งออกเป็น Excel ได้ 
 • สามารถเลือกดูเป็นวันที่
 • สามารถเลือกดูเป็นแผนก
 • สามารถเลือกดูเป็นกะทำงาน

 

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo