บริษัท บวรออโต้กรุ๊ป จำกัด
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

 บริษัท บวรออโต้กรุ๊ป จำกัด

บริษัท บวรออโต้กรุ๊ป จำกัด

ธุรกิจบริการ ติดตั้งและจำหน้ากระจกรถ เน้นระบบ ขายหน้าร้าน POS และคลังสินค้า บริการคลังสินค้าหลายสาขา

ระบบ ERP ที่พัฒนาให้  บริษัท บวรออโต้กรุ๊ป จำกัด

- OpenERP ขึ้นระบบตามการใช้งานโมดูลมาตรฐาน

- POS

- Fleet

- Accounting

- HR

- Payrolls

- แสดง On hand ที่สินค้าใน pos

 

 

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo