บริษัทพีพีซิสเต็ม จำกัด
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

 บริษัทพีพีซิสเต็ม จำกัด

บริษัทพีพีซิสเต็ม จำกัด 

ธุรกิจประเภท ซื้อมาขายไป ขายสินค้าเป็นกลุ่มสินค้า ระบบยืมสินค้าให้กับลูกค้า ระบบจัดซื้อ ระบบงานขายและติดตามหนี้

ระบบ ERP ที่พัฒนาให้  บริษัทพีพีซิสเต็ม จำกัด จำกัด

- OpenERP ขึ้นระบบตามการใช้งานโมดูลมาตรฐาน

- ระบบซื้อ

- ระบบบัญชี

- ระบบงานขาย

- ระบบคลังสินค้า

- Customize เอกสารต่างๆ

- ใบเสนอราคา (Quotation)

- ใบกำกับภาษี (invoice)

- ใบยืมสินค้า

- ปรับ invoice ให้รองรับระบบยืม

- พัฒนาโมดูลเสริม

- ระบบวางบิล

- ระบบการรับชำระ

- การขายสินค้าเป็น Set

- โมดูลพื้นฐานสำหรับออกเอกสารที่ต้อง Customize

- การนำเข้าข้อมูล ลูกค้า / สินค้า / กลุ่ม สินค้า จาก xls

 

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo