บริษัท เจ.เอ็น.เค.อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จํากัด
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
บริษัท เจเอ็นเค อินเตอร์เทรด

บริษัท เจ.เอ็น.เค.อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จํากัด

ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าใบมีดตัดอุตสาหกรรม และวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสลิป ใบทอมสัน ใบพร้อม(กลม) 

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด Customize ระบบ ERP ในส่วนของการปรับระบบนับสต็อค รายงานสต็อค และอื่น ๆ

 

บริการพัฒนาโมดูล OpenERP   บริการติดตั้งระบบ OpenERP   บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo