บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

 บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด

บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด

ประกอบกิจการ จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบ ERP ที่พัฒนาให้  บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด

- Install & config โมดูมาตรฐาน

- Customize Running No. 

- Customize Purchase 

- Customize Warehouse Receipt Goods 

- Customize Claim Goods 

- Customize Quotation 

- Customize Invoice 

- Warehouse Delivery Goods 

 

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo