บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

 บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ประกอบกิจการ ผลิต ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ

ระบบ ERP ที่พัฒนาให้  บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

- โปรแกรมจัดการ Loading สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

- ระบบ Loading Log ด้วยการอ่านบาร์โค้ด

- ส่งข้อมูล Loading ทางเมล

- ระบบจัดการข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์+หัวลาก

- Print รายงาน Loading List

 

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo