บริษัท เอสอี อัพเดท จำกัด
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

odoo 

  บริษัท เอสอี อัพเดท จำกัด ประกอบธุรกิจขาย จำหน่าย นำเข้าเพื่อค้าปลีก ค้าส่ง ส่งออก เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือประกอบธุรกิจขาย จำหน่าย นำเข้าเพื่อค้าปลีก ค้าส่ง ส่งออก คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ระบบ odoo ที่พัฒนาให้   บริษัท เอสอี อัพเดท จำกัด

ติดตั้งระบบ odoo 10 Module Standard

 • Sales
 • Purchase Management
 • Accounting and Finance
 • Employee Directory
 • POS
 • Calendar
 • Payroll
 • Project
 • Timesheet
 • Survey
 • Recruitment
 • Attendance
 • ตั้งค่า Product Variants

 

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo