บริษัท อะเมริซีด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

odoo 

  บริษัท อะเมริซีด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการธุรกิจนำเข้าเมล็ดพืช ไม้ดอก ไม้ประดับ จากต่างประเทศเพื่อการทดลองและจำหน่าย

ระบบ odoo ที่พัฒนาให้ บริษัท อะเมริซีด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ติดตั้งระบบ Odoo On Cloud Server Odoo

  • Customize โมดูล HR เมื่อพนักงานขอลา ให้แจ้งเตือน การลาของพนักงานให้ Manager
  • Calendar
  • Contacts
  • Payroll
  • Employees
  • Attendances
  • Leaves

 

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo