ห้างหุ่นส่วนจำกัด รีเนน
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

odoo 

  ห้างหุ่นส่วนจำกัด รีเนน ประกอบกิจการธุรกิจซื้อมาขายไป วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า อีเล็คทรอนิคส์

ระบบ odoo ที่พัฒนาให้  ห้างหุ่นส่วนจำกัด รีเนน

ติดตั้งระบบ odoo 10 Module Standard

 • Sales
 • Purchase Management
 • Accounting and Finance
 • Employee Directory
 • POS
 • Calendar
 • Payroll
 • Project
 • Timesheet
 • Survey
 • Recruitment
 • Attendance
 • Manufacturing

 

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo