แนะนำการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บทความแนะนำการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน

เครื่องอ่านบัตรประชาชน คือ เครื่องอ่านบัตรประชาชน คือ เป็นเครื่องทีสามารถอ่านข้อมูลแบบสมาร์ดการ์ด ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำสำหรับบัตรประชาชนในรุ่นใหม่ๆ จะมีชิบข้อมูลฝั่งอยู่ซึ่งเป็นตัวเก็บข้อมูลบัตรไว้ทำให้ มีเครื่องอ่านเข้ามาใช้งานได้ โดยเครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือ Smart card reader มีความสามารถในการดึงข้อมูลจากบัตรประชาชน แบบ สมาร์ทการ์ด โดยมีหลักการทำงาน คือสามารถ ดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนที่เสียบกับเครื่องอ่าน โดยดึงได้ทั้ง ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ / วัน เดือน ปี ที่เกิด / หน้าตาของบุคคล / วันออกบัตร ออกมาจากบัตร อีกทั้งยังสามารถลิงค์เข้ากับโปรแกรมอื่นๆ และระบบ  MDRental ก็รองรับที่ใช้การอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนบนหน้าเพิ่มรายชื่อลูกค้าเช่นกัน ซึ่งสำหรับขั้นตอนการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชนมีดังนี้

ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม โปรแกรมหาได้จากไหน ?

 • ติดตั้งจากแผ่นโปรแกรมที่ติดมากับเครื่อง
 • ติดตั้งจากแหล่งดาวน์โหลดออนไลน์ของของผู้บริการ

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมเครื่องอ่านบัตรประชาชน

 1. เลือก Setup for win.exe

  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนเป็นตัวกลางดึงข้อมูลเพื่อส่งไปให้ระบบและแปรผล
  การติดตั้งโปรแกรมเครื่องอ่านประชาชนเพื่อนำข้อมูลจากบัตรเข้าสู่คอมพิวเตอร์และไปใช้งานส่วนอื่นๆได้


 2. กด Next และยอมรับการใช้งานโปรแกรม

  ติดตั้งโปรแกรม ตามคำแนะนำของโปรแกรม
  ลงโปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลและส่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์


 3. เลือกแหล่งที่จะติดตั้งโปรแกรม


 4. กด Finish เพื่อจบกระบวนการติดตั้ง

   เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว ระบบจะแจ้งข้อความสามารถใช้งานได้โดย กด Finish
  ยืนยันการลงโปรแกรมเครื่องอ่านบัตรประชาชน

ขั้นตอนการตั้งค่าโปรแกรมเครื่องอ่านบัตรประชาชน สำหรับใช้งานบนระบบ MDRental

 1. เปิดโปรแกรมเครื่องอ่านบัตรประชาชน


 2. เลือก "การตั้งค่า"

  ตั้งค่า Fill Form เพื่อให้รับ-ส่งข้อมูลบน MDRental ได้
  การตั้งตั้งค่า Fill Form เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ MDRental ได้
 3. ส่วนของเมนูแม่แบบ Fill Form เลือก "แก้ไข "

  Template ที่ใช้ต้องตรงตามที่ระบุ เพื่อให้รับ-ส่งข้อมูลได้
  เลือกแก้ไข Template เพื่อแก้ไข Fill form ให้ใช้งานได้บนระบบ MDRental


 4. ทำการเลือก "ตัวเลือกข้อมูล" ดังนี้

  ชื่อเต็มคำไทย : TAB เลขบัตรประชาชน TAB ที่อยู่ทั้งหมด TAB จังหวัด TAB อำเภอ TAB ตำบล TAB

  ซึ่งจะแสดงผลส่วนของชุดคำสั่ง Template


  TFULL [TAB] CID [TAB] ADDRESS [TAB] ADDRCW [TAB] ADDRAP [TAB] ADDRTB [TAB]

 5. กด บันทึก และ ตกลง เพื่อทำงานในส่วนต่อไป

 

 

 


ขั้นตอนการเพิ่มรายชื่อลูกค้าโดยใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน สำหรับบนระบบ MDRental

 1. ทำการเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรประชาชนกับคอมพิวเตอร์ พร้อมเปิดโปรแกรมเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน


 2. ทำการเข้าสู่ระบบ MDRental ทำการเพิ่มรายชื่อลูกค้า เลือกลูกค้า กด สร้างใหม่

  การเพิ่มลูกค้าบนระบบ MDRental ทำได้โดยสร้างใหม่ เพื่อเพิ่มรายชื่อลูกค้า
  การเพิ่มรายชื่อของลูกค้าในระบบ MDRental
 3. เลือก อ่านข้อมูลบัตรประชาชน จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมา

  เลือก อ่านบัตรประชาชน เพื่อให้ระบบรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกัน
  เลือก อ่านบัตรประชาชน เพื่อเริ่มรับข้อมูลจากอุปกรณ์และโปรแกรม
 4. ทำการเสียบบัตรประชาชนกับเครื่องอ่านบัตร
  ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เพื่อให้โปรแกรมส่งข้อมูลสู่ระบบ MDRental
  ก่อน รับข้อมูลจากอุปกรณ์อ่านบัตรประชาชน


 5. ข้อมูลจะถูกเพิ่มเข้าบนระบบ MDRental ให้อัตโนมัติ โดยข้อมูลที่ถูกเพิ่มเข้าไป

  ชื่อ-นามสกุล , เลขบัตรประชาชน , ที่อยู่ , ตำบล , อำเภอ , จังหวัด
  โปรแกรมจะดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบ MDRental
  หลังจากรับข้อมูลจากอุปกรณ์อ่านบัตรประชาชน


 6. ซึ่งสามารถเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ได้ เมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้วก็เลือก บันทึกและปิด
กรอกรายละเอียดให้ครบ และ เพิ่มข้อมูลส่วนที่ขาดได้
กรอกข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากรับข้อมูลจากอุปกรณ์


และนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประชาชน สำหรับใช้งานบนระบบ MDRental  เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะติดตั้งและใช้งานได้ครับ ซึ่งถ้าลูกค้าติดปัญหาการใช้งานหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม ทางเราก็มีระบบ Support  พร้อมที่จะแก้ไขปัญหา ให้กับตัวของลูกค้าให้ครับ