การนำระบบ Webboard ไปใช้งานภายในองค์กร
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
การนำระบบ Webboard ไปใช้งานภายในองค์กร
การนำระบบ Webboard ไปใช้งานภายในองค์กร
 

   ระบบ Work Board หรือ Webboard เป็นระบบสำหรับสร้างกระดานสนทนาบนอินเตอร์เน็ต เป็นการรวมประเด็นข่าวสาร แบ่งปันความรู้ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่นๆ ซึ่งระบบ Webboard นั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจาก เว็บบอร์ด (Webboard) นั้นมีข้อดีมากมาย เช่น ทำให้เกิดสังคมใหม่ๆในการสนทนา

   นอกจาก Webboard จะเป็นกระดานสนทนาแล้ว Webboard ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานภายในองค์กรได้อีกด้วย โดยที่ระบบ Webboard นั้นสามารถแบ่งหมวดหมู่ของบอร์ดออกเป็นหลายหมวดได้ ภายในองค์กรหรือบริษัทก็อาจจะมีพนักงานหลายแผนกเช่นกัน ดังนั้นสามารถแบ่งหมวดหมู่ของบอร์ดตามแผนกงานที่มีในองค์กรได้ เช่น บอร์ดสำหรับแผนกบัญชี บอร์ดสำหรับโปรแกรมเมอร์ และบอร์ดสำหรับแผนกอื่นๆในองค์กร ช่วยให้ง่ายต่อการค้นหาและสื่อสารภายในแผนก โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้อย่างไม่จำกัด และสามารถสร้างบอร์ดงานของพนักงานภายในแผนกเป็นรายบุคคลได้ เพื่อให้พนักงานสามารถใช้บอร์ดนี้ในการบันทึกเนื้อหางานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย โดยที่ผู้บริหารสามารถเข้ามาดูกระทู้งานของพนักงานได้เมื่อต้องการ เพื่อทราบถึงความเคลื่อนไหวในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร และหากพนักงานทำงานส่วนที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้ว สามารถอัพเดตงานในส่วนที่ทำลงไว้ในกระทู้งาน เพื่อให้คนอื่นๆในทีมทราบ และเริ่มทำงานในขั้นตอนต่อไปได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว มีความเป็นระบบมากขึ้นกว่าที่เคยเป็น

   จะเห็นได้ว่า การบริหารข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรผ่านระบบ Webboard นั้นจะช่วยให้การประสานงานเป็นไปได้อยางมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการทรัพยากรและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม