ข้อกำหนดและรูปแบบเกี่ยวกับการจัดทำรายงานภาษีตามกรมสรรพากร
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ภาษีขาย (Output VAT) คือภาษีที่เกิดจากการที่กิจการขายสินค้าหรือให้บริการและภาษีขายก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในราคาของสินค้าหรือบริการนั้น ซึ่งผู้ซื้อหรือลูกค้าที่ได้รับสินค้าหรือบริการจะต้องชำระภาษีในส่วนนี้ให้กับรัฐบาลผ่านธุรกรรมการซื้อขาย ในทางกลับกัน ภาษีซื้อ (Input VAT) ก็คือภาษีที่กิจการจะต้องจ่ายเมื่อมีการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยภาษีซื้อก็จะถูกรวมเข้าไปอยู่ในสินค้าหรือบริการ โดยกิจการจะต้องชำระภาษีในส่วนนี้ให้กับรัฐบาลผ่านธุรกรรมการซื้อขายเหมือนกัน

 

 

ในแต่ละเดือนกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องมีการนำยื่นภาษีซื้อและภาษีขายที่เกิดขึ้นภายในเดือนนั้นๆ และในบทความนี้จะมาแนะนำการเพิ่มข้อมูลในรายงานภาษีกันค่ะว่าส่วนที่กิจการต้องทราบและต้องเพิ่มข้อมูลมีอะไรบ้าง

รายงานตามรูปแบบของสรรพากร

  • ชื่อที่แสดงว่าเป็นรายงานภาษีขาย
  • แสดงเดือนภาษี และปีภาษี
  • แสดงชื่อสถานประกอบการ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • แสดงที่อยู่ของสถานประกอบการตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • แสดงสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นรายงานภาษีขาย
  • แสดงรายละเอียดของเลขที่ใบกำกับภาษี เล่มที่/เครื่องที่ (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นในเดือนภาษีนั้น อันได้แก่ วันเดือนปี, เลขที่ใบกำกับภาษี, ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ,
    เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ, สำนักงานใหญ่/สาขาของผู้ขายสินค้าหรือผู้รับบริการ, มูลค่าสินค้า/บริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ยอมรวมของมูลค่าสินค้า/บริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ตัวอย่าง รายงานภาษีขาย  ที่แสดงรายการบริษัทสินค้า และ มูลค่าสินค้าตัวอย่าง รายงานภาษีขาย

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียน มีความประสงค์จัดทำรายงานสรุปการขายโดยมีรายการและข้อความแตกต่างจากที่กำหนดไว้ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
แต่ในปัจจุบันการทำงานรายงานภาษีก็เป็นเรื่องที่ง่าย เพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันมีโปรแกรมบัญชีที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการข้อมูลและออกรยงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีรูปแบบที่ตรวตามที่สรพากรกำหนด
ตัวอย่างรายงานภาษีในโปรแกรม MDERP โดยจะมีข้อมูลตามที่สรรพากรกำหนด

 

กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ ก็จะต้องมีการยื่นภาษีมูลค่าตลอดปีภาษี โดยหากต้องมีการเสียภาษีก็จะต้องจ่ายชำระค่าภาษีภายในระยะเวลาที่สรรพากรกำหนด หรือหากสามารถขอคืนภาษีได้ก็ทำการขอคืนหรือจะใช้เป็นเครดิตของเดือนถัดไปก็ได้ โดยการยื่นภาษีรูปแบบของรายงานภาษีก็จะต้องถูกต้องตามที่สรรพากรกำหนด หรือหากความประสงค์จัดทำรายงานสรุปการขายโดยมีรายการและข้อความแตกต่างจากที่กำหนดไว้ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรได้

บริการโปรแกรมบริหารจัดการองค์กร ระบบ MDERP

 บทความโดย M.D.SOFT