การติดตั้งไดรฟเวอร์เครื่องปริ้นพกพาบนคอมพิวเตอร์
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 


การติดตั้งไดรฟเวอร์เครื่องปริ้นพกพาบนคอมพิวเตอร์

สมัยนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เครื่องพิมพ์ ต้องมีเป็นอุปกรณ์หลักของธุรกิจต่างๆ ที่ต้องพิมพ์เอกสารใบเสร็จต่างๆ ส่งให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ค้า โดยเฉพาะ เหล่าร้านค้าที่ต้องมีใบเสร็จกำกับเสมอซึ่งเครื่องพิมพ์ หรือ Mobile Printer ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อทั้งคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย เช่น เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth หรือ Wifi นั้นเอง

สำหรับลูกค้าที่สั่งเครื่องพิมพ์พกพากับทางบริษัท

จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม MDRental ร่วมกับเครื่องพิมพ์พกพา ผ่านคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มติดตั้งไดรฟเวอร์นั้น สำหรับการได้รับเครื่องพิมพ์พกพาครั้งแรกควรจะเช็คก่อนเริ่มใช้งานดังนี้

 • ตรวจสอบดึงเทปใสใต้ก้อนแบตเตอรี่ออก
 • ทำการชาร์จแบตให้เต็ม
 • เชื่อมต่อสาย usb กับคอมพิวเตอร์ที่ ช่องพอร์ต usb บนเครื่องพิมพ์พกพา

เมื่อตรวจสอบเครื่องปริ้นพกพาก่อนการใช้งานแล้ว ทำการติดตั้งโปรแกรมและไดรฟเวอร์ได้ดังนี้

 1.  ให้เข้าลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับเครื่องปริ้นพกพา บนคอมพิวเตอร์ ที่ลิงค์ (ต้องเข้าสู่ระบบ Support
 2.  ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม
  หน้าการติดตั้งโปรแกรมติดตั้งเครื่องปริ้น slip
  ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมสำหรับเครื่องพิมพ์พกพา
 3.  เชื่อมต่อเครื่องปริ้นพกพากับคอมพิวเตอร์ด้วย USB พร้อมเปิดโปรแกรม POS-80

 4. เลือกเครื่องปริ้นพกพาประเภท Pos-58 หรือ pos-80

  หน้าการติดตั้งโปรแกรมเครื่องปริ้น slip
  เลือกเครื่องปริ้นพกพาที่ใช้งาน 5.  กด USB Port Check เพื่อเช็คสถานะของเครื่องปริ้นว่าเชื่อมต่อหรือไม่ สังเกตได้จากเครื่องพิมพ์พกพาจะ Test print ทดสอบการเชื่อมต่อ port ให้อัตโนมัติ

  หน้าการติดตั้งโปรแกรมติดตั้งเครื่องปริ้น slip
  USB Port Check เพื่อเช็คสถานะของเครื่องปริ้นว่าเชื่อมต่อหรือไม่

  รูปเครื่องปริ้นทีี่กำลังทดสอบการเชื่อมต่อ
  เมื่อกด USB Check port ถ้าปรากฏเครื่องปริ้นแสดงว่าพร้อมใช้งานแล้ว


 6.  กด Begin Setup
  หน้าการติดตั้งโปรแกรมติดตั้งเครื่องปริ้น slip
  เลือก Begin setup เพื่อตั้งค่าและตรวจสอบ 7.  จะแสดงหน้าของ setup ปริ้นเตอร์พกพา ตรวจสอบชื่อ และ port มีการเชื่อมต่อหรือไม่ และทดสอบการพิมพ์โดยเลือก Print test 

  หน้าการติดตั้งโปรแกรมติดตั้งเครื่องปริ้น slip
  ทดสอบการพิมพ์โดยเลือก Print test


 8.  เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว กด Ok ตัวโปรแกรมจะถูกปิดลงไป เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรมไดรฟเวอร์เครื่องปริ้นพกพาแล้ว
  สิ้นสุดการติดตั้ง driver for printer เสร็จสิ้น
  เลือก OK เพื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ


ขั้นตอนการใช้งานเครื่องพิมพ์พกพาร่วมกับโปรแกรมจัดการบริหารตลาดนัด MDRental

 1. ทำการเข้าสู่ระบบ MDRental พร้อมทั้งเชื่อมต่อเครื่องปริ้นพกพากับคอมพิวเตอร์

  หน้าเข้าสู่ระบบบริหารจัดการตลานัดที่มีสีฟ้าเป็นพื้นหลัง
  หน้าแรกเข้าสู่ระบบ MDRental


 2. เลือก ข้อมูลชำระเงิน

  เมนู ข้อมูลชำระเงินสำหรับพิมพ์เอกสารใบเสร็จ
  เลือก ข้อมูลชำระเงิน
 3. เลือกรายการ ข้อมูลชำระเงิน ที่ต้องการปริ้นใบเสร็จ โดยเลือกที่ พิมพ์ใบเสร็จแบบย่อ
  ข้อมูลชำระเงินที่มีปุ่มกดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบต่างๆ
  เลือกรายการ ข้อมูลชำระเงิน ที่ต้องการปริ้นใบเสร็จแบบย่อ 4. ตัวระบบจะส่งไฟล์ PDF ใบเสร็จแบบย่อให้ จากนั้น กด Print

  โหมดการพิมพ์สำหรับใบเสร็จแบบย่อ
  เมื่อได้ไฟล์ PDF เลือก Print เพื่อทำการพิมพ์ใบเสร็จออกมา


 5. เลือกเครื่องปริ้นพกพา ทีต้องการใช้งาน เช่น Pos-58 เป็นต้น

  โหมดการพิมพ์สำหรับใบเสร็จแบบย่อ
  เลือกเครื่องพิมพ์พกพาที่ใช้งานและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเรา


 6. กดสั่งพิมพ์เอกสาร เครื่องปริ้นจะทำการพิมพ์ใบเสร็จออกมาให้ เป็นอันเสร็จสิ้น
  โหมดการพิมพ์สำหรับใบเสร็จแบบย่อ
  สั่งพิมพ์เอกสาร เครื่องปริ้นจะทำการพิมพ์ใบเสร็จออกมาให้ เป็นอันเสร็จสิ้น


เพียงเท่านี้เครื่องพิมพ์พกพาก็สามารถจะใช้งานและพิมพ์ใบเสร็จแบบย่อร่วมกับระบบบริหารจัดการบริหารจัดการตลาดนัด พื้นที่เช่าแล้ว แต่ถ้าติดปัญหาอย่างเช่น เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว ยังไม่สามารถใช้งาน ให้ลองเช็คแบตเตอรี่ และ เทปใสถูกนำออกจากขั่วแบตเตอรี่หรือยัง และตรวจสอบสายว่ามีการบิด หัก งอ หรือไม่ ทั้งนี้ตัวเครื่องพิมพ์พกพาจากทางบริษัทยังสามารถที่จะสั่งานแบบไร้สายผ่านบลูทูธและไวไฟโดยผ่านแอพพลิเคชั่นอีกด้วยผ่านสมาร์ทโฟนทั้ง android และ iOS อีกทั้งยังตรวจสอบใบกำกับภาษี ได้อีกด้วยสำหรับบัญชี

 

บทความโดย MDSOFT [www.mdsoft.co.th]