ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับ Activity-Based Management (ABM) การบริหารโดยเน้นกิจกรรม
ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับ Activity-Based Management (ABM) การบริหารโดยเน้นกิจกรรม
ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับ Activity-Based Management (ABM) การบริหารโดยเน้นกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับ Activity-Based Management (ABM) การบริหารโดยเน้นกิจกรรม

ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับ Activity-Based Management (ABM) การบริหารโดยเน้นกิจกรรม
ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับ Activity-Based Management (ABM) การบริหารโดยเน้นกิจกรรม

    ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) ถือได้ว่าเป็นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่หลายองค์กรต้องใช้ เพราะหากยังใช้การดำเนินการจัดการกับลูกค้าแบบเดิมๆก็จะทำให้ธุรกิจมีความล้าหลังตามไม่ทันธุรกิจคู่แข่งขันได้วันนี้เราเลยนำความรู้ของระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) เกี่ยวกับ Activity-Based Management (แอคทิวิตี้ เบท แมเนจเม้นท์) หรือ เรียกย่อๆว่า ABM (เอบีเอ็ม) มาฝากกันค่ะ

Activity-Based Management (แอคทิวิตี้ เบท แมเนจเม้นท์) หรือ เรียกย่อๆว่า ABM (เอบีเอ็ม) คืออะไร?

    Activity-Based Management (แอคทิวิตี้ เบท แมเนจเม้นท์) หรือ เรียกย่อๆว่า ABM (เอบีเอ็ม) เป็นแนวทางมุ่งการจัดการต่อกิจกรรม เพื่อการปรับปรุงมูลค่าที่ส่งมอบสู่ลูกค้าและสร้างผลกำไรให้กับผู้ส่งมอบ การดำเนิน ABM (เอบีเอ็ม) จึงรวมถึงการวิเคราะห์ตัวผลักดันต้นทุน การวิเคราะห์กิจกรรม และการวัดผลการปฏิบัติการ ABM (เอบีเอ็ม) จะถูกใช้สำหรับการติดตามค่าโสหุ้ยและต้นทุนทางอ้อมที่เกิดจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

    Activity-Based Management (แอคทิวิตี้ เบท แมเนจเม้นท์) คือ การบริหารโดยเน้นกิจกรรม โดยพยายามลดกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่า หรือไม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับองค์การและพยายามส่งเสริมกิจกรรมที่มีคุณค่า หรือสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของABM

1. ลดต้นทุน
2. ผู้ปฏิบัติการมีความกระตือรือร้น
3. เพิ่มประสิทธิภาพ (Productivity)ทั้งด้านการผลิตและบุคลากร
4. มอง Interaction ระหว่างหน่วยงาน
5. ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
6. เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานและบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
7. เกิด Cost Allocation ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการใช้ ABM สำหรับธุรกิจค้าปลีก

    ABM (เอบีเอ็ม) เป็นกลยุทธ์เชิงรุก (Proactive Strategic) และการตัดสินใจในการปฏิบัติการ (Operation Decision) บนฐานสารสนเทศกิจกรรมและประเมินมูลค่าเพิ่มของเนื้องานในกระบวนการธุรกิจ สำหรับธุรกิจค้าปลีก ABM จะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถประเมินค่าใช้จ่ายการออกใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายของการจัดวางสินค้า ค่าใช้จ่ายคลังสินค้า และค่าโสหุ้ยการจัดเก็บสินค้า ซึ่งสารสนเทศเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ

1. การจัดทำเกณฑ์สมรรถนะ (Performance Criteria) สำหรับผู้ส่งมอบ
2. ให้คำแนะนำผู้ส่งมอบในแนวทางเลือกของแหล่งจัดหาหรือการส่งมอบสินค้า
3. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า
4. สะท้อนค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม (Transaction Cost) อย่างถูกต้อง สำหรับการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
5. แนะนำผู้ส่งมอบในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

     ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) สามารถติดต่อทางบริษัท เอ็ม.ดี. ซอฟต์ จำกัด ซึ่งทางเราจะให้ บริการระบบ CRM สำเร็จรูป และบริการพัฒนาระบบ CRM , ERP ระบบ บริหารงาน ภายในองค์กร พร้อมกับการอบรมการใช้งานครบวงจร โดยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ติดต่อเรา หรือจะฝากคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของเราได้ที่ เว็บบอร์ด

บทความที่เกี่ยวข้อง : ระบบ e-CRM สานสัมพันธ์ลูกค้าด้วย ระบบเชื่อมต่อ GPX เข้ากับ Google Map เชื่อม OpenERP กับระบบ CRMระบบ CRM ซีอาร์เอ็ม ผ่าน Line ไลน์ ระบบ CRM ซีอาร์เอ็ม กับกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด)

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBBพัฒนาระบบ CRM

บริษัท เอ็ม ดี ซอฟต์ จำกัด บริการทำเว็บไซต์ พัฒนาระบบ CRM, ERP ระบบ บริหารงาน ภายในองค์กร, บริการ E-Commerce Solutions, บริการอบรม สอนการใช้งาน