การ Implement ระบบ ERP และการ Customize ระบบ ERP อีอาร์พี
การ Implement ระบบ ERP และการ Customize ระบบ ERP อีอาร์พี
การ Implement ระบบ ERP และการ Customize ระบบ ERP อีอาร์พี

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
การ Implement ระบบ ERP และการ Customize ระบบ ERP อีอาร์พี
การ Implement ระบบ ERP และการ Customize ระบบ ERP อีอาร์พี

ความแตกต่างระหว่างการ Implement ระบบ ERP และการ Customize ระบบ ERP อีอาร์พี

     อย่างที่หลายๆ ท่านได้ทราบกันนะค่ะว่า ระบบ ERP (อีอาร์พี) หรือ ชื่อเต็มว่า Enterprise Resource Planning คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น หากเป็นระบบ ERP ของบริษัทจะหมายรวมตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี และการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอน Algorithm (อัลกอลิทึม) การทำงาน และเมื่อพูดถึงระบบ ERP ก็มักจะได้ยินคำว่า Implement (อิมพรีเม้นท์) ตามมาด้วยเสมอ หลายๆคนอาจสงสัยกันใช่ไหมค่ะว่า Implement คืออะไร

Implement ระบบ ERP (อีอาร์พี) และ การ Customize ระบบ ERP (อีอาร์พี) คืออะไร

     การทำ Implementation (อิมพรีเม้นท์เทชั่น) หรือการจัดทำระบบ เป็นกระบวนการสุดท้ายในวงจรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC (เอสดีแอลซี) เป็นการนำเอาแผนงานและพิมพ์เขียวของระบบที่เราได้ออกแบบไว้ในขั้นตอน ก่อนหน้ามาจัดทำให้เป็นระบบที่ใช้งานได้จริง ซึ่ง Implementation จะประกอบด้วยสองขั้นตอนหลักคือ Development (พัฒนาระบบ) และ Installation การติดตั้งระบบการ Implement ก็คือการทำให้ระบบนั้นๆ เกิดขึ้น และสามารถใช้งานได้ กล่าวคือ การ Implement ระบบ ERP เป็นการติดตั้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบ ERP จนสามารถที่จะนำมาใช้งานในธุรกิจได้นั่นเอง และเมื่อมีการ Implement ระบบ ERP ไปแล้ว อีกคำที่มักจะได้ยืนอยู่บ่อยๆด้วยก็คือ การ Customize ซึ่งเป็นการปรับระบบที่มีอยู่แล้วโดยมาตรฐาน ให้มีความสอดคล้องกับการทำงานขององค์กรมากยิ่งขึ้นหรือจะเรียกว่าเป็นการ เปลี่ยนระบบให้ทำงานตามความต้องการขององค์กรเรานั่นเองค่ะ

     ซึ่ง สำหรับ การ Implement และการ Customize ระบบ ERP นั้น ทางบริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด ก็ได้มีบริการในส่วนนี้ด้วย หากใครสนใจและอยากทราบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ERP มากขึ้น ว่ามีภาพรวมด้านการใช้งานส่วนต่างๆเป็นอย่างไรมีอะไรบ้าง ทางบริษัทก็ได้มีการจัด อบรมการใช้งาน Odoo9 เบื้องต้น ซึ่งสามารถที่จะทำการลงทะเบียน เพื่อทำการเข้าอบรม เพื่อทำความรู้จักกับ OpenERP หรือ Odoo แล้วสามารถที่จะนำความรู้จากการอบรมเพื่อใช้งานระบบ ERP ในองค์กร ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo


บริษัท เอ็ม ดี ซอฟต์ จำกัด บริการทำเว็บไซต์ พัฒนาระบบ CRM, ERP ระบบ บริหารงาน ภายในองค์กร, บริการ E-Commerce Solutions, บริการอบรม สอนการใช้งาน