ประโยชน์โปรแกรมประกอบการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประโยชน์โปรแกรมประกอบการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประโยชน์โปรแกรมประกอบการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประโยชน์ของการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
1. กรมสรรพากรไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัครหรือขอใช้บริการในแต่ละครั้ง
2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ ไปยื่นแบบแสดงรายการ  และชําระภาษี ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
3. ได้รับสิทธิพิเศษขยายเวลาในการยื่นแบบฯ จากตามปกติอีก 8 วัน และสามารถยื่นแบบฯ หลังเวลา 16.30 น. จนถึงเวลา 22.00 น. ของทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. มีโปรแกรมที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นตามแบบแสดงรายการ ที่กรอกไว้ในแบบ และหากพบข้อมูลที่ผิดพลาด บางกรณี ระบบจะส่งรายการเตือนกลับไปในทันทีเพื่อท่านจะได้แก้ไขให้ถูกต้องเพื่อความมั่นใจว่ากรมสรรพากรได้รับแบบฯ และชําระภาษีเรียบร้อยแล้ว

จะมีหลักฐานเพื่อยืนยัน 3 ระดับ ดังนี้
- ยืนยันตอบรับทันทีเมื่อทํารายการแล้วเสร็จ
- ยืนยันการรับแบบ ฯ และรับชําระภาษี (ถ้ามี) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e- mail) ในวันถัดไป
- ยืนยันการรับแบบ ฯ และชําระภาษี (ถ้ามี) โดยใบเสร็จรับเงิน ที่ผู้ให้บริการสามารถเข้าสู่ระบบ โดยใช้
หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านที่ท่านใช้ในการยื่นแบบฯ เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ภายใน 2 วันทําการ ถัดจากวันที่ท่านได้ยื่นแบบฯและชําระภาษีเสร็จสมบูรณ์

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ การยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ สำหรับมือใหม่, โปรแกรมประกอบการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo

บริษัท เอ็ม ดี ซอฟต์ จำกัด บริการทำเว็บไซต์ พัฒนาระบบ CRM, ERP ระบบ บริหารงาน ภายในองค์กร, บริการ E-Commerce Solutions, บริการอบรม สอนการใช้งาน