CMS (Content Management System) หรือ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์
CMS (Content Management System) หรือ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์
CMS (Content Management System) หรือ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

    CMS (Content Management System) หรือ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์

CMS (Content Management System) หรือ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์

     ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน หรือการขายสินค้า E-commerce ความรู้เกี่ยวกับ E-Commerce  ทำให้การใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่มีความสะดวกสบายมากขึ้น จึงเป็นการดีหากเราสามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้งานได้เอง โดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้ในการสร้างเว็บไซต์มากนัก

     CMS (Content Management System) หรือ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ โดยจะอยู่ในรูปของโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อผู้ใช้งานสามารถสร้างและจัดการเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้เองโดยที่ไม่ ต้องมีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมีความสามารถในการ เพิ่ม ลบ และดำเนินการแก้ไขข้อมูลมาในตัว นอกจากนี้ยังมี Extension หรือส่วนเสริมต่างๆ ที่ทำหน้าที่เฉพาะทางซึ่งนอกเหนือจาก Feature การทำงานพื้นฐานของ CMS ที่มีมาให้อยู่แล้วในเบื้องต้น เช่น จากเดิมที่เว็บไซต์สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้ด้วย CMS หากทำการติดตั้ง Extension ในการรับสมัครงาน ก็จะทำให้เว็บไซต์มี Feature สำหรับรับสมัครงานได้ ซึ่งขอบเขตการทำงานของ Feature จะขึ้นอยู่กับ Extension ที่เราทำการติดตั้งเข้ามา โดยจะมีให้เลือกติดตั้งมากมายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเว็บไซต์เองได้ โดยที่ไม่ต้องพัฒนาขึ้นมาเอง ซึ่งก็มีทั้งในรูปแบบฟรีและมีค่าใช้จ่าย

ข้อดีของ CMS
- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ก็สามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้
- บริหารจัดการได้ง่าย เนื่องจากระบบมี Feature ในการจัดการมาให้อยู่แล้ว
- ระบบสามารถติดตั้ง Extension ส่วนเสริม เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเว็บไซต์ของเราได้โดยง่าย
- สามารถปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ได้ง่าย โดยใช้ Theme ที่ได้รับการออกแบบมาแล้ว
- ใช้เวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ที่น้อยกว่า

แนะนำ CMS
เนื่อง จาก CMS ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเป็น Joomla ซึ่งก็เป็น CMS ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการสร้างเว็บไซต์ มี Feature การทำงานพื้นฐานตามที่กล่าวมาข้างต้นอย่างครบถ้วนและมีความปลอดภัย นอกจากนี้ Joomla ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมาถึงเวอร์ชั่น 3.5 แล้ว What’s new in Joomla 3.5

บริการพัฒนา Joomla Extension

เว็บไซต์สำเร็จรูป


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB

บริษัท เอ็ม ดี ซอฟต์ จำกัด บริการทำเว็บไซต์ พัฒนาระบบ CRM, ERP ระบบ บริหารงาน ภายในองค์กร, บริการ E-Commerce Solutions, บริการอบรม สอนการใช้งาน