วีดีโอออนไลน์ Features Odoo ระบบ ERP สำหรับองค์กร
สำหรับ ผู้เข้าอบรม สามารถทำการเข้าสู่ระบบเพื่อดูวีดีโอได้ทันที
สำหรับ ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม สามารถทำตาม 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. สมัครสมาชิก
2. ชำระค่าบริการ บจก. เอ็ม.ดี.ซอฟต์ ไทยพานิชย์ 235-231135-3
3. แจ้งการชำระเงิน E-mail accounting@mdsoft.co.th
4. เข้าสู่ระบบเพื่อรับชมวีดีโอ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 08-1619-8579

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

VIP Odoo ขั้นตอนการรับชมวีดีโอ Features Odoo ระบบ ERP สำหรับองค์กร แบบวีไอพี
VIP Odoo ขั้นตอนการรับชมวีดีโอ Features Odoo ระบบ ERP สำหรับองค์กร แบบวีไอพี
VIP Odoo ขั้นตอนการรับชมวีดีโอ Features Odoo ระบบ ERP สำหรับองค์กร แบบวีไอพี

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ขั้นตอนการรับชมวีดีโอ Features Odoo เพื่อใช้งานระบบ ERP ในองค์กร  สำหรับ VIP Odoo
ขั้นตอนที่ 1.ทำการสมัครสมาชิก โดยการเข้าสู่เว็บไซต์ www.mdsoft.co.th กรอกรายละเอียดการสมัครสมาชิก แล้วกด Submit เพื่อทำการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2.ชำระเงิน จำนวนเงิน 3,638 บาท ผ่านการโอนเงินบัญชีธนาคาร บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ธนาคาร ไทยพานิชย์ 235-231135-3

ขั้นตอนที่ 3.แจ้งการชำระเงิน E-mail : accounting@mdsoft.co.th

ขั้นตอนที่ 4.รอการอัพเกรด User เป็น VIP Odoo บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด (M.D.Soft Co.,Ltd) แจ้งรายละเอียดทาง E-mail เพื่อทำการเข้าสู่ระบบได้ที่ www.mdsoft.co.th เลือกเมนู สินค้า คลิก VDO Odoo จากนั้นทำการเข้าสู่ระบบจาก Username และ Password

**หมายเหตุ กรณีที่เป็น นิติบุคล กรุณาหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 3% ค่าบริการ ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,400 บาท

รายละเอียดเนื้อหาวีดีโอการอบรมแนะนำ Features odoo เพื่อการนำไปใช้ ในส่วนของ ERP พัฒนาองค์กร มีดังต่อไปนี้
  - ภาพรวมในการทำงานของ Odoo
  - Company Setting
  - User & Employee
  - HR (Recrutiment Process), Attendance, Timesheet, Leave Managemant & Expense
  - การตั้งค่าในส่วนของการทำงานหลักในแต่ละส่วนงาน
  -->> Contacts, Charts of Account, Taxes, Terms of Payment, UOM, Products, Warehouse & Location
  - Workflow การทำงานของ Sales, Purchase, Inventory, Accounting
  - Project Management
  - MRP
  - Point of Sales
  - Odoo Online
  - Website

สิ่งที่ VIP Odoo จะได้รับ
  1. บริการ Support ตอบคำถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด (M.D.Soft Co.,Ltd) ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทส่ง E-mail ยืนยันการเข้ารับชมวีดีโอ
  2. บริการดูวีดีโอออนไลน์ตลอดอายุการใช้งาน โดยสามารถดูได้เฉพาะวีดีโอครั้งล่าสุดหรือวีดีโอครั้งที่ท่านเลือกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เลือกดูวีดีโออบรมแนะนำ Features odoo 9 ครั้งที่ 15 ท่านก็จะสามารถเข้าดูได้เพียงวีดีโออบรมแนะนำ Features odoo 9 ครั้งที่ 15 เท่านั้น หากต้องการดูวีดีโอครั้งอื่นๆ ต้องทำการชำระเงินเพิ่มเท่ากับจำนวนเงินของแต่ละครั้ง