ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
จำนวนนักศึกษาฝึกงาน ทั้งหมด 21 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รุ่นที่ 1 (1)  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รุ่นที่ 1 (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1 (1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ลักษณะงาน แปลบทความ คู่มือ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ คุณสมบัติ       - เพศหญิงและชาย - การศึกษา: ปริญญาตรี - สามารถอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง - มีความสนใจเรื่องเทคโนโลยี -...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ลักษณะงาน   ให้ คำปรึกษาแนะนำเเละตอบคำถามระบบบัญชี ทั้งรายละเอียดการบันทึกรายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป พร้อมทั้งนำเสนอการปรับปรุงระบบการทำงานรวมถึงวิธีการบัญชีที่เหมาะสมกับ...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ลักษณะงาน   ให้ คำปรึกษาแนะนำเเละตอบคำถามระบบบัญชี ทั้งรายละเอียดการบันทึกรายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
  รายละเอียดที่เปิดรับ      ตำแหน่ง php  Developer/ php  Programmer  ตำแหน่ง Python Developer/ php  Programmer  ตำแหน่ง Web design  / Graphic Designer  ตำแหน่ง  C#.Net  Developer/  C#.Net Programmer...