วีดีโอออนไลน์ Features Odoo ระบบ ERP สำหรับองค์กร
สำหรับ ผู้เข้าอบรม สามารถทำการเข้าสู่ระบบเพื่อดูวีดีโอได้ทันที
สำหรับ ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม สามารถทำตาม 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. สมัครสมาชิก
2. ชำระค่าบริการ บจก. เอ็ม.ดี.ซอฟต์ ไทยพานิชย์ 235-231135-3
3. แจ้งการชำระเงิน E-mail [email protected]
4. เข้าสู่ระบบเพื่อรับชมวีดีโอ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 08-1619-8579

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

วีดีโอ อบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร ครั้งที่ 33 (Intro)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

*** คำแนะนำสำหรับการรับชมวีดีโอ กรุณาเข้าสู่ระบบ

ดูวีดีโออบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าอบรมหากสนใจเกี่ยวกับ Odoo12 สามารถติดต่อซื้อวิดีโออบรมตามที่อยู่ด้านล่างได้เลย..

วีดีโอ อบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร วันที่ 15 ธันวาคม 2561 (Part 1)

วีดีโอ อบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร วันที่ 15 ธันวาคม 2561 (Part 2)

วีดีโอ อบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร วันที่ 15 ธันวาคม 2561 (Part 3)

วีดีโอ อบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร วันที่ 15 ธันวาคม 2561 (Part 4)

วีดีโอ อบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร วันที่ 15 ธันวาคม 2561 (Part 5)

 

อบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร   วีดีโอการอบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กรออนไลน์ ได้ทำการรวบรวมมาให้คุณไว้ที่เดียวแล้ว
- ภาพรวมในการทำงานของ Odoo12   ขั้นตอนในการดูวีดีโอออนไลน์ 3 ขั้นตอนง่ายๆ
- Company Setting- User&Employee   1. สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
- HR : Recrutiment Process, Attendance, Timesheet, Leave Management&Expense   2. ชำระเงิน
- การตั้งค่าในส่วนการทำงานหลักในแต่ละส่วนงาน   3. แจ้งรายละเอียดการชำระเงิน
>> Contacts, Charts of Account, Taxes, Terms of Payment, UOM, Products, Warehouse & Location    
- Workflow การทำงาน Sales, Purchase, Inventory และ Accounting   สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
- Project Management   E-mail : [email protected]
- MRP   Tel. : 08-1619-8579
- Point of Sales    
- Odoo Online   สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่
- Website   ลงทะเบียนอบรมการนำ Odoo12
- Q/A    
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายละเอียดการเข้าร่วมอบรม    

 

1. การอบรมการนำ Odoo12 ช่วงเช้า
พูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรม
แนะนำภาพรวมการอบรม
การเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้งาน
แนะนำภาพรวมระบบ แนะนำเมนูหลัก และเมนูย่อยของระบบ

2. Overview ภาพรวมระบบ
การตั้งค่าระบบที่เมนู Settings
การติดตั้ง Apps เพื่อเริ่มต้นการใช้งานระบบ Odoo
การเปลี่ยนรหัสผ่าน user และการเปลี่ยนภาษาที่ใช้ภายในระบบ Odoo
การสร้าง User ในระบบ
อธิบายเกี่ยวกับ Muti Companies
การแก้ไข password ให้กับ user
การสลับใช้ user อื่น ในฐานข้อมูลเดียวกัน (ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงที่ต่างกัน)
การลบ user ออกจากระบบ และการ Deactivate user (ซ่อนข้อมูล user) และการดึงข้อมูลที่ซ่อนอยู่กลับมาใช้อีกครั้ง
แนะนำการแสดงผลของหน้าจอระบบ Odoo ในมุมมองต่างๆ เช่น Kanban View, List View, Calendar View เป็นต้น และการค้นข้อมูลในระบบด้วยช่อง Search, Filters และการแสดงผลข้อมูลด้วย Group By
การสร้าง Favorites เพื่อบันทึกหน้าจอแบบที่ต้องการใช้บ่อยๆ เพื่อให้แสดงผลเป็นค่า Default
แนะนำเมนู Reporting ของแต่ละโมดูล ที่เรียกดูรายงานแบบ Real Time
การใช้งาน Reporting รูปแบบ Pivot Table
การใช้งาน Reporting รูปแบบกราฟต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้น เป็นต้น
การดึงข้อมูลที่สำคัญ และต้องการดูบ่อยๆ ไปที่เมนู Dashboards
สรุปภาพรวมระบบ และการระบุข้อมูลเกี่ยวกับ Company เพื่อนำไปใช้ใน Report

3. Human Resources
แนะนำภาพรวม HR
การสร้างข้อมูลโครงสร้างองค์กร (แบ่งเป็นกี่่ฝ่าย)
การสร้างตำแหน่งงานในองค์กร
การสร้างข้อมูลพนักงาน (Employees)
แนะนำ Shortcut แต่ละหน้า เพื่อเข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
การดู Process การสมัครงานของผู้สมัครงาน
การทำแบบสอบถามออนไลน์
การดูรายงานของ Recruitment
การสร้าง Contract สัญญาจ้างงาน
การตั้งค่า Salary Structure (รายได้ รายหัก ของพนักงาน)
การคำนวณ Payroll
การพิมพ์ payslip
การลงบันทึก Attendance ผ่านระบบ
การสร้างประเภทวันลา
การกำหนดวันลาให้กับพนักงานแต่ละคน
การกำหนดวันลาให้กับกลุ่มของพนักงานตาม EmployeeTags
การสร้าง Payslip Batch
การลาออนไลน์ผ่านระบบ
การใช้งานการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงาน (Expense)

4. การตั้งค่าส่วนการทำงานหลัก
Dashboard ของ Invoicing และภาพรวมของเมนู Invoicing
การตั้งเกี่ยวกับบัญชี : Chart of Accounts
การตั้งค่า Taxes
การตั้งค่า Bank Accounts
การตั้งค่า Payment Terms
การสร้างข้อมูล Contacts
การตั้งค่า Delivery Method
การเรียกดูรายงาน Aged Partner Balance
การสร้างข้อมูลหน่วยวัด UOM
การสร้าง Product
การเพิ่มชื่อ Product มากกว่า 1 ภาษา
การสร้างหมวดหมู่สินค้า
การตั้งค่า Inventory Valuation
การตั้งค่า Variants ของสินค้า
Dashboard ของ คลังสินค้า
การสร้าง warehouse
การสร้าง Location และความแตกต่างระหว่าง Physical location, Partner location, Virtual location
การสร้าง Inventory Adjustment
การเข้าเปิด consignment
การตั้งค่า Reordering Rules

5. Purchase
การเปิด Requests for Quotation
การ confirm order
การเรียกดู Incoming Products และ Vendor Bills
การรับสินค้าของ warehouse
การ Return สินค้า

6. Sale
การสร้าง Quotation และ Order
การสร้าง invoice
การส่งสินค้าของ warehouse
การใช้งาน Product Pricelist

7. Invoicing
การรับชำระพร้อมกันมากกว่า 1 sale order
การรับชำระ สำหรับลูกค้าที่มียอดรับล่วงหน้า

8. Point of Sale
การตั้งค่า Point of Sale
การเข้าใช้งาน POS แบบ shop
การปิด session การใช้งาน POS
การเข้าใช้งาน POS แบบร้านอาหาร

9. MRP
การตั้งค่า Bill of Materials
การสร้างใบ Manufacturing Orders
สิ่งที่หาไปใน odoo 12
ตัวอย่างการสั่งผลิต
Discuss การผลิต

10. การปิดบัญชีในระบบ
การตั้งค่า multi companies
การตั้งค่าการแสดงราคาต้นทุนสินค้าให้ user บางท่าน

11. Odoo online
แนะนำ Odoo 12 Website
แนะนำ Website ตัวอื่นๆ
Odoo Webboard และ webboard อื่นๆ
แนะนำ Odoo E - commerce และ E - commerce อื่นๆ
คุณสมบัติของ Odoo 12 Website
การสั่งสินค้าผ่านหน้าเว็บ
การบริหารจัดการหลังบ้าน เมื่อมีลูกค้าสั่งสินค้า
การตั้งค่าการชำระเงิน (Payment Acquirers) และการตั้งค่าการส่งสินค้า
การใช้งาน Webboard
การใช้งาน Live Chat
แนะนำการใช้งานเว็บบอร์ด เพื่อถามคำถามการใช้งานหลังอบรมภายใน 1 เดือน