รับ สมัครงาน ตำแหน่ง Administrative Coordinator & Account Support
รับ สมัครงาน ตำแหน่ง Administrative Coordinator & Account Support
รับ สมัครงาน ตำแหน่ง Administrative Coordinator & Account Support
ปิดรับสมัครชั่วคราว

ข้อมูลตำแหน่งงาน

  • ติดต่อประสานงานทั่วไปภายในองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ควบคุม ติดตาม จัดเตรียมเอกสารต่างๆของบริษัทฯ และจัดทําข้อมูลสนับสนุนฝ่ายต่างๆ สนับสนุนงานโปรเจค
  • จัดเตรียมสินค้า รับสินค่า ผู้ช่วยตรวจนับสินค้า
  • ช่วยดูแลสื่อเว็ปไซต์ และสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศไม่จํากัด / อายุระหว่าง 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความกระตือรื้อรน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ อาธิเช่น Microsoft Office

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับความสามารถ

วันทำงาน

ทำงาน 5 วัน

สถานที่

โครงการ BIZ พัฒนาการ-อ่อนนุชตัดใหม่

ปิดรับสมัครชั่วคราว

สวัสดิการพนักงานประจำ

1. โบนัสประจำปี นายจ้างจะพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสให้กับลูกจ้างที่มีอายุงาน 1 ปีเป็นต้นไป โดยจะจ่ายในวันสุดท้ายของแต่ละปี ทั้งนี้ จำนวนเงินโบนัสที่ลูกจ้างจะได้รับขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างและผลประกอบการของกิจการ
2. คอมมิสชั่นจากการขายโฮสติ้ง
3. คอมมิสชั่นจากการฝึกอบรม คิดเป็นสัดส่วนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการฝึกอบรมนั้นๆ
4. ประกันสังคม
5. ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่มของ AIA
6. กีฬาประจำสัปดาห์
7. เสื้อบริษัท
8. ทำงานครบ 3 ปีพนักงานมีสิทธิ์ถือหุ้นบริษัทได้
9. ทำงานครบ 3 ปี นับจากปีที่ 3 เป็นต้นไปสามารถทำงานที่บ้านได้ อาทิตย์ละ 1 วัน ในปีถัดไปวัน ทำงานที่บ้านเพิ่มขึ้นอาทิตย์ละ 1 วัน
10. การลาเนื่องจากการสะสมวันลา ลูกจ้างสามารถทำงานเพื่อสะสมเป็นวันลาได้ จะต้องไม่เกิน