การจัด "อบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร" ครั้งที่ 32 ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ในการจัดอบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆ เช่น ผู้ประกอบกิจการ ประเภทผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้า, ผู้ประกอบกิจการประเภทธุรกิจพัฒนา บันทึกจัดเก็บ และจัดเตรียมพื้นที่ในคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบกิจการประเภทขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์ เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร เเน่นอนว่าเนื้อหาการอบรมยังคงอัดเเน่นไปด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP และระบบ E-commerce เพื่อการนำไปใช้งานจริงในองค์กร หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งในการรับเข้าการอบรมครั้งถัดไปได้ที่ ลงทะเบียนอบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร เลยค่ะ


  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • ถ่ายรูปรวมหลังการอบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • ถ่ายรูปรวมหลังการอบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร