Feature ระบบงานที่ทางบริษัทได้พัฒนาให้กับลูกค้า
Feature ระบบงานที่ทางบริษัทได้พัฒนาให้กับลูกค้า
Feature ระบบงานที่ทางบริษัทได้พัฒนาให้กับลูกค้า

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ตัวอย่าง Feature ระบบ ERP บน OpenERP

- รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย,

- ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

- ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

- ใบแจ้งหนี้

- รายงาน ภงด. 3

อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่าง Feature ระบบ ERP บน Odoo

- ลัดขั้นตอนการขาย Quotation ไปรับชําระ ในขั้นตอนเดียว

- เพิ่ม Tracking หน้ารายการส่งของ

- ใบปะหน้ากล่อง และใบคุมรับสินค้าประจําวันให้บริษัทขนส่ง 

- ซื้อสินค้าเข้ามาเป็นชุด Purchase Order

- แสดง On hand ของสินค้าตอนเลือกรายการสินค้า Delivery Order

อ่านเพิ่มเติม