บริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด
บริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด
บริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

 บริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด

บริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด

ธุรกิจการ ผลิตรขายส่ง และ ขายปลิกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ ได้ดำเนินการ Implement ระบบ ERP ด้วย OpenERP

ระบบ ERP ที่พัฒนาให้  บริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด

- OpenERP ขึ้นระบบตามการใช้งานโมดูลมาตรฐาน

- Customize เพิ่มเติม

- Sale

- Accounting

- POS

- MRP

- Warehouse 

 

 

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo